Δίνονται αποζημιώσεις με τη μορφή επιδόματος σε

 • φυσικά πρόσωπα 5.000€ εφάπαξ ανά κατοικία
 • τρίτεκνες / πολύτεκνες οικογένειες 6.000€ εφάπαξ ανά κατοικία
 • συζύγους θανόντων 10.000€ εφάπαξ
 • φυσικά ή νομικά πρόσωπα 8.000€ εφάπαξ ανά επιχείρηση
 • τέκνα θανόντων 1.000€ / προστατευόμενο τέκνο μηνιαίως
 • κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών έως 1.200€ ανά οικογένεια
 • αποζημίωση για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου
 • αποζημίωση για την αντικατάσταση οικοσκευής (προϋποθέσεις)
 • αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων

Η αποζημίωση περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες ανεξάρτητα εάν είναι κύριες ή εξοχικές.

Άλλες παροχές

Η εφορία προς τους υπόχρεους

 • παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 30/10/2018
 • καταβολή φόρου εισοδήματος σε 3 δόσεις (31/10, 30/11, 31/12)
 • καταβολή βεβαιωμένων οφειλών έως 23/01/2019
 • άρση κατασχέσεων λογαριασμών
 • επιστροφή κατασχεθέντων και αποδοθέντων ποσών από 23/07/2018 έως 23/01/2019
 • απαλλαγή ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018
 • αφορολόγητο και ακατάσχετο πάσης φύσης ενισχύσεων

Τα ασφαλιστικά ταμεία προς τους υπόχρεους

 • αναστολή δηλώσεων ΑΠΔ Ιουνίου - Νοεμβρίου έως 31/12/18
 • χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έως 31/12/2018
 • ρύθμιση οφειλών όσων υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30/09/2018, σε 60 ίσες μηνιαίες δόσεις
 • αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων, προσωποκρατήσεων
 • αντικατάσταση κατεστραμμένων φαρμάκων και θεραπευτικών μέσων από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου

Οι φοιτητές των οικογενειών που επλήγησαν

 • γίνονται δεκτοί κατά προτίμηση στις φοιτητικές εστίες και λέσχες
 • μετεγγράφονται με αίτησή τους κοντά στην οικία τους
 • λαμβάνουν 20% προσαύξηση μορίων για εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ

Για τα οχήματα που έχουν καταστραφεί

 • διαγράφεται η άδεια κυκλοφορίας, μετά από αίτηση, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης πιστοποιητικού καταστροφής οχήματος
 • διαγράφεται η άδεια κυκλοφορίας χωρίς την υποχρέωση καταβολής τέλους διαγραφής