Διενέργεια δειγματοληψιών νερού

Για τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, το rpsos.gr έκανε (τους πρώτους μήνες μετά την πυρκαγιά) δειγματοληψίες σε κρίσιμα σημεία του δικτύου και εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων, μέσω εξειδικευμένων εθελοντών.

Λειτουργία σταθμού μέτρησης μικροσωματιδίων αέρα

Δύο ειδικοί σταθμοί μέτρησης μικροσωματιδίων κατέγραφαν συνεχώς την ποιότητα του αέρα (τους πρώτους μήνες μετά την πυρκαγιά), δίνοντας πληροφορίες για ημέρες ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, αλλά και πληροφορίες για τη χρονική εξέλιξη της κατάστασης.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Παρακάτω δείτε τον χάρτη των σημείων που λάβαμε μετρήσεις καθώς και τα αποτελέσματα σε κάθε σημείο. Με τους 4 σταθερούς σταθμούς κάναμε καθημερινά μετρήσεις 24ώρου, ενώ με τον φορητό σταθμό κάναμε μετρήσεις κάθε 2 ημέρες (ευχαριστούμε θερμά την ALFA MEASURMENTS, διαπιστευμένη εταιρεία περιβαλλοντικών μετρήσεων, για την δωρεάν παραχώρηση των οργάνων).

Τα πρώτα στοιχεία έδειξαν:

  • ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ τιμές μικροσωματιδίων εν ώρα εργασιών.
    Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τις ώρες που εργάτες έκοβαν και κλάδευαν δέντρα, όπως και τις ώρες που φορτηγά μάζευαν από το δρόμο τους όγκους των κλαδιών. Οι τιμές σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν έως και 10 φορές υψηλότερες των αποδεκτών ορίων, της τάξεως δηλαδή των 336μgr/m3 (PM 10) και 141 μgr/m3 (PM 2,5). Αυτό σημαίνει ότι όταν γίνονται εργασίες τα παιδιά θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να απομακρύνονται, ενώ οι ενήλικες θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να φορούν μάσκες.

  • ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ οι τιμές όταν επικρατούν έντονοι άνεμοι.
    Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε όταν επικρατούσαν άνεμοι 5 μποφόρ και πάνω. Πιο συγκεκριμένα οι μετρήσεις που λήφθηκαν εντός των ρεμάτων, αλλά και σε σημεία όπου ο άνεμος ανέπτυσσε υψηλές ταχύτητες έφτασαν τα 55 μgr/m3 (PM 10) και 28 μgr/m3 (PM 2,5). Είναι λογικό ότι σε ημέρες και ώρες νηνεμίας, τα μικροσωματίδια κατακρημνίζονται στο έδαφος και η ατμόσφαιρα καθαρίζει. Η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει εντελώς εάν υπάρξει βροχόπτωση.

  • ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ οι τιμές μικροσωματιδίων μέσα στη Ραφήνα και στη Διασταύρωση.
    Κατά τις πρώτες ημέρες των μετρήσεων διαπιστώθηκε χαμηλή συγκέντρωση μικροσωματιδίων στην περιοχή του Αστυνομικού Τμήματος, της τάξης των 19,6μgr/m3 (PM 10) και 6,72 μgr/m3 (PM 2,5). Στην περιοχή της Διασταύρωσης Ραφήνας, οι τιμές ήταν κάπως πιο αυξημένες της τάξης των 24,0 μgr/m3 (PM 10) και 9,2μgr/m3 (PM 2,5).