Η ομάδα εθελοντισμού και υποστήριξης rpsos.gr ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλο, κάτω από την πίεση των δεκάδων σύνθετων αναγκών που προέκυψαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.

Ανάγκες για την ομαλή διαβίωση των συνανθρώπων μας, ανάγκες για έγκυρη και άμεση πληροφόρηση, ανάγκες για την αποκατάσταση της λειτουργίας της πόλης, ανάγκες για την προστασία του αστικού μας περιβάλλοντος.

Οργανώσαμε τη δράση μας σε οκτώ διακριτούς τομείς. Ανοίξαμε γραμμές επικοινωνίας με τους κατοίκους, συλλέγουμε και ιεραρχούμε τις ανάγκες, τις μετατρέπουμε σε διαδικασίες και τις υλοποιούμε άμεσα.

Με κοινό στόχο την προσφορά, εθελοντικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και εθελοντές, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, σχεδιάσαμε διαδικασίες, οργανωθήκαμε και δίνουμε λύσεις.

Διασύνδεση εθελοντών με πραγματικές ανάγκες

Δημιουργούμε ανοικτές γραμμές επικοινωνίας και καταγράφουμε πόρτα-πόρτα τις ανάγκες των πυρόπληκτων οικογενειών. Ανοίγουμε στοχευμένες «ευκαιρίες» εθελοντικής δράσης, ανά τομέα δράσης και γεωγραφικό τομέα επέμβασης, περιγράφοντας όλες τις ειδικότητες και τα προϊόντα που απαιτούνται.

Ψηφιοποιούμε τα στοιχεία (profile) και τη δυνατότητα προσφοράς κάθε εθελοντή. Ειδοποιούμε άμεσα και αυτόματα (sms / email) μόλις προκύπτει η κάθε «ευκαιρία» εθελοντισμού.

Εντοπισμένη επέμβαση

Με βάσει τις ανάγκες των πυροπλήκτων, επεμβαίνουμε άμεσα και δωρεάν, βοηθώντας σε προσωπικά προβλήματα, γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και εργασίες μικρής κλίμακας.

Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Με καθημερινές δειγματοληψίες νερού και δύο σταθμούς συνεχούς ανάλυσης ποιότητας αέρα, παρακολουθούμε δείκτες που αφορούν στη δημόσια υγεία, ενημερώνοντας άμεσα για κάθε πρόβλημα.