Σπίτια, οικιακός εξοπλισμός και οχήματα που ήταν ασφαλισμένα για περιπτώσεις πυρκαγιάς, θα αποζημιωθούν* από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Απαιτείται η δήλωση της ζημιάς και η αυτοψία από πραγματογνώμονα της εταιρείας.

Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη απαιτείται επίσης πιστοποιητικό θανάτου και βεβαίωση πλησιέστερων συγγενών. Σε περίπτωση δανεισμού, προσημείωσης ή υποθήκης, προτεραιότητα αποζημίωσης έχει η τράπεζα.

Πρέπει να γνωρίζω ότι:

  1. οι ιδιοκτήτες των πυρόπληκτων οικιών θα δικαιούνται αποζημίωσης για την επισκευή των βλαβών. Το σχετικό αίτημα θα υποβάλλεται στα γραφεία του ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ που θα ανοίξουν για το σκοπό αυτό στην κάθε περιοχή.
  2. σε περίπτωση που υπάρχει πυρόπληκτη κατοικία, που δεν έχει ακόμη ελεγχθεί από τα κλιμάκια των μηχανικών του Υπουργείου, ο κάτοικος ή ιδιοκτήτης αυτής πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στον οικείο Δήμο.
  3. πριν τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες πρέπει να ελεγχθεί εάν απαιτείται ή όχι σχετική οικοδομική άδεια ή άδεια μικρής κλίμακας. Για το θέμα αυτό θα σας ενημερώσουν ΔΩΡΕΑΝ οι εθελοντές μηχανικοί της ομάδας μας rpsos.gr.

* Οι αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές θα δοθούν ακόμα και στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί από το κράτος.