Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4576/2018, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης δασικής βεβαίωσης για την πραγματοποίηση ανέγερσης ή επισκευής σε πυρόπληκτα κτίρια των πυρκαγιών των 23 και 24 Ιουλίου 2018. Η έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Εάν η ιδιοκτησία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία (είναι εκτός ανάρτησης).

Β) Εάν στη πρόσφατη αεροφωτογραφία η ιδιοκτησία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία και συγχρόνως στην παλαιότερη αεροφωτογραφία διέπεται από τη δασική νομοθεσία, δηλαδή έχει χαρακτηρισθεί ΔΑ, ανεξαρτήτως αν έχει εξαιρεθεί από τη τελευταία δασική ανάρτηση κατ’ άρθρο 23 του ν. 3889/2010 (βρίσκεται δηλαδή εντός ιώδους περιγράμματος) ή όχι.

Γ) Εάν η ιδιοκτησία διέπεται από τη δασική νομοθεσία αλλά έχει οικοδομική άδεια.


Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται το οίκημα του πυρόπληκτου, καλό θα είναι ο ιδιοκτήτης του πρώτα να προσκομίσει το φάκελο με τα έγγραφα που ήδη διαθέτει στη Διεύθυνση Δασών, ώστε να επιβεβαιώσει με την υπηρεσία εάν δικαιούται να πάρει την βεβαίωση και να τον κατευθύνει για τη συνέχεια.


Για την έκδοση της βεβαίωσης των παραπάνω περιπτώσεων, οι ενδιαφερόμενοι πυρόπληκτοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην οικεία Διεύθυνση Δασών:

 1. Έγγραφο χαρακτηρισμού του κτίσματος όπως:
  • Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνου Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.), ή
  • Δελτίο Επανελέγχου, ή
  • Έκθεση Αυτοψίας Τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 2. Οικοδομική άδεια εάν υπάρχει (θεωρημένο αντίγραφο από την οικεία υπηρεσία δόμησης)
 3. Από ιδιώτη μηχανικό:
  • Τοπογραφικό του κτίσματος για το οποίο θα κάνει αίτηση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ προκειμένου να το εντοπίσει η υπηρεσία που εμπίπτει,
  • Τεχνική έκθεση,
  • Σχέδιο αποτύπωσης κτιρίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για την έκδοση της βεβαίωσης δεν χρειάζεται πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο.

Επισυνάπτεται ο Νόμος 4596/2018 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 196A της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Attachments:
Download this file (ΝΟΜΟΣ_4576_2018.pdf)ΝΟΜΟΣ_4576_2018.pdf[ ]192 kB

Συχνές ερωτήσεις

Αν έχουν πληγεί και οι δύο κατοικίες, και χρησιμοποιούνται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία,υποβάλλονται δύο αιτήσεις (μία για την κάθε κατοικία).

Εφόσον το κτήριο παρουσιάζει βλάβες και αναγράφονται στο δελτίο επανελέγχου δικαιούται επιδόματος ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό.

Επίδομα δικαιούται όποιος χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία το οποίο προκύπτει από τα φορολογικά του στοιχεία. Κατά συνέπεια δικαιούται επίδομα ο ενοικιαστής που αποδεικνύει ότι μίσθωνε την κατοικία (ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή Ε2 του ιδιοκτήτη)

Δικαιούται επίδομα ο ιδιοκτήτης του πληγέντος κτηρίου που χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια η δευτερεύουσα κατοικία και το δηλώνει στο Ε1.

Δικαιούται επίδομα για κάθε ιδιοκτησία και υποβάλλεται για κάθε μία ιδιοκτησία αίτημα για το επίδομα.

Θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει στεγαστική συνδρομή, με τη μορφή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής, για την αποκατάσταση του κτιρίου, δηλαδή την επισκευή, ή την ανέγερση νέου κτιρίου, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του.

Ο έλεγχος των κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα) ξεκινάει 1η Αυγούστου 2018.

Οι μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων πραγματοποιούνται με σταθερούς σταθμούς βάσης για όλη την περιοχή. Δεν γίνεται καταγραφή ανά οικία.

Οι μετρήσεις για τα μικροσωματίδια στο νερό, απαιτούν την συλλογή δείγματος από την βρύση του σπιτιού σας. Παρακαλώ, καλέστε στη γραμμή υποστήριξης 211 800 5440, και αφήστε τα στοιχεία σας προκειμένου να περάσει εθελοντής μας για να συλλέξει το δείγμα.

Εάν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο:

Κάντε κλικ ΕΔΩ.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο:

Καλέστε μας στο 211 800 5440 και θα το δηλώσουμε εμείς μαζί σας.

Το δελτίο μπορεί να αναζητηθεί στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ), στα τηλέφωνα 2108704707 και 2108704708.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ. 11471 Αθήνα

Όσοι είναι χρήστες (ιδιοκτήτης, επικαρπωτής, ένοικος με δωρεάν παραχώρηση, ενοικιαστής) των κατοικιών που έχουν πληγεί. Χρησιμοποιείται το ίδιο δελτίο επανελέγχου.

Εφόσον η κατοικία είναι κενή, δεν δικαιούται του επιδόματος. Δικαιούται όμως αποζημίωση για την αποκατάσταση του κτιρίου μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου των αποθανόντων και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com