Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, για τον καθορισμό των όρων αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων απασχόλησης Ιουνίου έως Νοεμβρίου 2018, καθώς και η καταβολή των αντίστοιχων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ανασταλείσες ΑΠΔ υποβάλλονται, μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ σε αντίστοιχες μηνιαίες περιόδους, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ.
Οι ανασταλείσες εισφορές εξοφλούνται με την υποβολή των αντίστοιχων ΑΠΔ χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις ή με πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 ή με πάγια ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη υποβολής ΑΠΔ ή μη καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών χρονικών περιόδων Ιουνίου έως Νοεμβρίου του 2018, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ανασταλείσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2019, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, μετά τη διενέργεια της ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, μέσω της οποίας θα εξοφληθούν.

Επίσης, αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων εκκαθάρισης εισφορών του έτους 2017 για τους μήνες από Ιούνιο έως Αύγουστο 2018, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ανωτέρω δόσεις καταβάλλονται, μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, σε μηνιαία βάση, με την πρώτη δόση να είναι απαιτητή, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Παράλληλα, αναστέλλεται η καταβολή δόσεων ρύθμισης που λήγουν τους μήνες Ιούλιο 2018 έως Δεκέμβριο 2018.
Οι ως άνω δόσεις καταβάλλονται μηνιαίως, μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, στο τέλος της ρύθμισης με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των δόσεων, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις προαιρετικής υπαγωγής ή συνέχισης της ασφάλισης.

Στις περιπτώσεις υποβολής αποδεδειγμένα ψευδών στοιχείων, για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσης:
- Αναβιώνει αναδρομικά η υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
- Αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΦΚΑ άμεσα ασφαλισμένοι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη οικογενείας τους, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, χωρίς προϋποθέσεις, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/86, άρθρου 8) στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Οι συνταξιούχοι και όσοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 αίτηση συνταξιοδότησης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου της Περιφέρειας Αττικής και έχουν οφειλές, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα από τον ΕΦΚΑ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, ανεξάρτητα του ποσού οφειλής ή της τήρησης καταβολής των δόσεων, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/86, άρθρου 8) στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Η καταβολή των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, επίδομα μητρότητας και έξοδα κηδείας) θα γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/86, άρθρου 8) στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων υγειονομικής περίθαλψης.

Συχνές ερωτήσεις

Αν έχουν πληγεί και οι δύο κατοικίες, και χρησιμοποιούνται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία,υποβάλλονται δύο αιτήσεις (μία για την κάθε κατοικία).

Εφόσον το κτήριο παρουσιάζει βλάβες και αναγράφονται στο δελτίο επανελέγχου δικαιούται επιδόματος ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό.

Επίδομα δικαιούται όποιος χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία το οποίο προκύπτει από τα φορολογικά του στοιχεία. Κατά συνέπεια δικαιούται επίδομα ο ενοικιαστής που αποδεικνύει ότι μίσθωνε την κατοικία (ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή Ε2 του ιδιοκτήτη)

Δικαιούται επίδομα ο ιδιοκτήτης του πληγέντος κτηρίου που χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια η δευτερεύουσα κατοικία και το δηλώνει στο Ε1.

Δικαιούται επίδομα για κάθε ιδιοκτησία και υποβάλλεται για κάθε μία ιδιοκτησία αίτημα για το επίδομα.

Θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει στεγαστική συνδρομή, με τη μορφή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής, για την αποκατάσταση του κτιρίου, δηλαδή την επισκευή, ή την ανέγερση νέου κτιρίου, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του.

Ο έλεγχος των κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα) ξεκινάει 1η Αυγούστου 2018.

Οι μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων πραγματοποιούνται με σταθερούς σταθμούς βάσης για όλη την περιοχή. Δεν γίνεται καταγραφή ανά οικία.

Οι μετρήσεις για τα μικροσωματίδια στο νερό, απαιτούν την συλλογή δείγματος από την βρύση του σπιτιού σας. Παρακαλώ, καλέστε στη γραμμή υποστήριξης 211 800 5440, και αφήστε τα στοιχεία σας προκειμένου να περάσει εθελοντής μας για να συλλέξει το δείγμα.

Εάν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο:

Κάντε κλικ ΕΔΩ.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο:

Καλέστε μας στο 211 800 5440 και θα το δηλώσουμε εμείς μαζί σας.

Το δελτίο μπορεί να αναζητηθεί στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ), στα τηλέφωνα 2108704707 και 2108704708.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ. 11471 Αθήνα

Όσοι είναι χρήστες (ιδιοκτήτης, επικαρπωτής, ένοικος με δωρεάν παραχώρηση, ενοικιαστής) των κατοικιών που έχουν πληγεί. Χρησιμοποιείται το ίδιο δελτίο επανελέγχου.

Εφόσον η κατοικία είναι κενή, δεν δικαιούται του επιδόματος. Δικαιούται όμως αποζημίωση για την αποκατάσταση του κτιρίου μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου των αποθανόντων και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com